Pada permulaannya, objektif utama kami adalah untuk menaikkan nama Malaysia sebagai negara perindustrian di abad ke-21. Dari saat pertama, kami berusaha untuk menghasilkan penyelidikan dan pembangunan yang strategik, dan keupayaan reka bentuk sambil menetapkan hasrat untuk memiliki kebolehupayaan pembuatan dan pengeluaran bertaraf dunia. Keinginan kami untuk sentiasa memperbaiki kualiti berterusan sehingga hari ini, sekaligus memastikan PROTON menjadi entiti yang dikenali, menerajui industri automotif.